Försäkring

Din trofé är täckt under hela resan

När resan är lång kan oförutsedda händelser inträffa. Därför ser vi alltid till att dina troféer täcks av en varuförsäkring under alla resor.
Vi följer alltid alla regler i samband med en transport – därför har vi alltid alla nödvändiga försäkringar och alla de dokument som krävs.
Försäkringen gäller från avsändaradressen och ända fram till mottagaradressen – din trofé kommer därmed att vara försäkrad under hela transporten.

Försäkringen täcker:

  • Reparation hos en dansk eller europeisk konservator om din trofé mot förmodan skulle skadas under transporten.
  • Om din trofé förloras under transporten.

Försäkringen kostar:

0,75%

Som betalas av:
 Troféavgift, konservator, emballage och frakt.

Ingen anledning till oro

Vi samarbetar med de bästa leverantörerna på marknaden och du kan därför vara helt säker på att vi har tagit hänsyn till de värsta tänkbara scenarierna.
Därför behöver du inte oroa dig utan bara se fram emot att ta emot din trofé!

Generelt

Alle transporter og ydelser udføres i henhold til NSAB 2000 regelsættet.

buffalo   impala maral hjort sortbjørn

 

 

Bästalla trofétags